„Revista digl noss Sulom“ – la lectura per Surmeir e la Sotselva

La „Revista digl noss Sulom“ è ena publicaziun moderna tgi duess carmalar lectours e lectouras da tot las vigliadetnas. Graztga a rubricas scu „ier ed oz“, „an tgadafi“ u „purtret“ catta igl tat, la mamma scu er la beadia ena lectura interessanta e captivonta. Mintga ediziun dalla Revista digl noss Sulom sa deditgescha ad en tema principal tgi magna scu en feil cotschen tras igl antier magazin.

Graztga a divers autours tranter 15 e 70 onns vign la generaziun giovna e pi passada a pled. La Revista digl noss Sulom è ena collaboraziun dallas generaziuns chegl tgi sa mossa agls texts ma er an la nova redacziun ed an la retscha d’autours. Da nov sa cumpona la redacziun dallas treis persungas Pia Plaz, Rafael Müller e Cornelia Candreia. La redacziun vign sustigneida d’ena rotscha d’autours tgi vignan a screiver alternont per la Revista digl noss Sulom.

La Revista digl noss Sulom cumpara dus gedas ad onn. Igl prietsch da CHF 25.50 vala per tottas dus ediziuns ansemen.

Team da redacziun e contact I Ediziuns