Uniun

Suprastanza e contact |Commembranza | Statuts I Protocols

Stimadas cumembras, stimos cumembers da l’Uniun Rumantscha Grischun Central

Measeanda igls 23 da zarcladur â gieu liac la nossa radunànza generala a scret. Graztga fetg a Vus tuts ca’s vez sapartizipo. Cun 36 votàntas a votànts e la partizipaziùn stada fetg alegrevla. Tut las tractàndas en vagnidas aprovadas. Grànd plascher fa’gl, da comunitgear a Vus, ca la candidata Simona Demarmels, c’â samess a disposiziùn pigl co-presidi, sco ear igls ulteriurs dus candidats Flavio Guetg sco cumember da la suprastànza a Men Candreia sco supleànt, en vagnieus ligieus unanimameing. La suprastànza da la URGC e peia cumpleta. Plenavànt e ear vagnida aczeptada la nossa proposta da preschantar Patric Vincenz sco candidat par la suprastànza da la Leia Rumàntscha.  Lez vean a vagnir ligieu a caschùn da la radunànza da delegos digls 30 d’october a Sent. Jou angraztg zund fetg a Gion Capeder c’â rapreschanto igl Grischùn Zentral an la suprastànza da la Leia Rumàntscha durànt igls davos 12 ons.  Ear a Marc ànc egn’ea egn cordial angraztgamaint pigl sieus grànd angaschi dad 8 ons sco cassier da la URGC. Egn graztga fetg va ear a Simona, Flavio, Mèn a Patric c’en prùnts d’impunder tains ad energeia par la tgossa rumàntscha. Igl protocol da la radunànza generala a scret cataz Vus sut la rubrica protocols.

Uon va a fegn la perioda d’ufezi da Johannes Flury sco president da la Lia Rumàntscha. Igls presidents/la presidenta da las uniùns teritorialas dastgan proponer candidatas near candidats. Alberto Palaia president da la Surselva Romontscha, Herrmann Thom da l’Uniun dals Grischs a jou vagn amparo a varsaquàntas parsùnas sch’igl segian prùntas da candidar par que post. Antocen ussa vainsa cato duas dunas c’en prùntas da sameter a disposiziùn par egna candidatura. Egna preschantaziùn da las candidatas savunda an egn peer eandas sen quella pagina. Natiralmeing e la tscheartga da evtl.candidats near evtl. candidatas ànc avierta. Mintgegn/a c’â interess dastga s’anunztgear tier me near egn digls presidents or da la Surselva near la Gidegna.

Jou giavisch a vus tuts egna beala stad.

Tgears salids

Gierina Michael, co-presidenta URGC

L’Uniun Rumantscha Grischun Central, è vegnida  fundada ils 20-06-2006 cun la reorganisaziun da l’Uniun rumantscha da Surmeir (URS) e da la Renania sut.

Ella tgira l’intschess rumantsch da Surmir (Surses, Alvra) e da la Sutselva (Schons,Tumleastga, Mantogna).

L’intent da l’Uniun Rumantscha Grischun Central è da mantegnair e promover ils dus idioms da ses intschess, lur cultura e lur diever en scola, en baselgia, en l’administraziun ed en la vita da mintgadi. Ils dus idioms èn surmiran e sutsilvan. L’uniun promova er il rumantsch grischun.

Sco successour da “Igl noss Sulom”  durant ils onns 2008-2015 cumparì il “Sulom surmiran”. A partir dal 2016 cumpara la “Revista digl noss Sulom”.

Diversas realisaziuns da l’URGC

L’URGC represchenta il Surmir e la Sutselva (senza il Plaun) en il cussegl, en la suprastanza ed en proporziun  sia fermezza demografica, en la radunanza da delegadas e delegads da la Lia Rumantscha (LR). L’URGC è in’uniun regiunala affiliada da la Lia Rumantscha cun tgira da territori. Sco en Surselva la Surselva Romontscha ed en l’Engiadina l’Uniun dals Grischs.

Mintgina da questas trais uniuns regiunalas ha inA suprastantA en la Lia. Per il quart post en suprastanza eligia la radunanza da delegadas e delegads inA candidatA d’ina ulteriura uniun affiliada.